O nas

Ahoj!

Jesteśmy grupą osób, która postawiła sobie za cel ożywienie lokalnych społeczności gminy Piaseczno oraz gminy Prażmów, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających na terenie w/w gmin. W tym celu staramy się powoływać do życia inicjatywy, które pokażą, że zaangażowanie rodziców dzieci i młodzieży, oraz władz samorządowych, umożliwia ich realizację. Tym razem, wybraliśmy coś, co dla wielu wydaje się nierealne lub abstrakcyjne - Szkołę pod Żaglami.
I udało się - odbyły się już dwie edycje Katolickiej Szkoły pod Żaglami.
A to jeszcze nie koniec!

Jak to się zaczęło

Pomysł organizacji Katolickiej Szkoły pod Żaglami narodził się we wrześniu 2013 roku w zaciszu plebanii parafi pw. św. Rocha w Jazgarzewie.  Ksiądz proboszcz Wiesław Zaręba zapytał, co możemy zrobić dobrego dla naszego otoczenia, co zrobić, by ożywić zaangażowanie  osób w sprawy parafii i w końcu, co zrobić, by przekazać wszystkim ducha Nowej Ewangelizacji?

Pomysłów było wiele. Każdy ciekawy, każdy coś wnoszący....... A jednak mnie, jako uczestnika spotkania, nurtowało jedno zagadnienie. Proponowane pomysły dotykały bezpośrednio naszej parafii i angażowały osoby, które wiem, że i tak są zaangażowane w sprawy naszego lokalnego kościoła. Jeżeli tak jest, to jak sprawić by duch Nowej Ewangelizacji dotarł do osób, które może do tej pory niechętnie uczestniczyły w inicjatywach kościelnych. Może zaproponować coś co będzie stanowiło most pomiędzy parafią, a rozwojem lokalnym i życiem lokalnej społeczności. Co zrobić, by zaproponować młodym ludziom i ich rodzicom delikatny sposób "ocierania" się o Kościół, jeżeli nie byli zaangażowani do tej pory? Jak sprawić by ożywić działania społeczne na rzecz rozwoju lokalnego z inicjatywy kościelnej? Co zaproponować młodym ludziom, by chcieli się zaangażować, by chcieli zobaczyć jacy są i jak mogą się zmienić. Nie raz się już okazywało, że dziecko staje się przykładem dla rodzica, jeżeli jest konsekwentne w działaniu - jak to mówią "kropla drąży skałę". Wtedy nie można przejść obok takiej zmiany obojętnie. Zaczynamy postrzegać nasze pociechy inaczej i sami zmieniamy siebie. Świadomość takiego stanu rzeczy dociera do nas powoli, tak powoli, że jesteśmy już w pełni zaangażowani. Jeżeli mojemu dziecku się udaje, czemu mi ma się nie udać?

W końcu zostałem wywołany do tzw. tablicy:  

- "...A ty bracie, jakie masz pomysły" - zapytał ks. proboszcz.

-"Ja to mam taki pomysł proszę księdza, że nie wiem czy ksiądz nie spadnie z krzesła." - odpowiedziałem

- "Śmiało" - powiedział ks. proboszcz

- "Zorganizujmy Katolicką Szkołę pod Żaglami, Wypłyń na głębie, dla młodzieży z pobliskich szkół i parafii. Popłyną oni na miesiąc żaglowcem na morze, gdzie będą się uczyć i pracować. Nie zapłacą za rejs, jeżeli zaangażują się w wolontariat. My uzbieramy pieniądze. Popłyniemy Pogorią" - dodałem

I wtedy zapadła cisza........ Tak to się zaczęło.

Stowarzyszenie

Prawnie działamy jako stowarzyszenie "Wypłyń na Głębie".

Statut stowarzyszenia:

(statutstowarzyszniakspz_tekst_jednolity.pdf)

Sprawozdanie finansowe 2015:

(sprawozdanie_swng_2015.pdf)

Sprawozdanie finansowe 2016:

(sprawozdanie_swng_2016.pdf)

Struktura

Poniżej zawarto informację o tym, jaką strukturą wewnętrzną się posługujemy, by doprowadzić do szczęśliwego finału akcji.

Koordynatorzy projektu - Rejs na Światowe Dni Młodzieży - Panama 2019

Andrzej i Agata Królikowscy

Ewangelizacja

Bezpośrednie przygotowanie młodzieży podczas trwania projektu

Ksiądz Maciej Tarnowski – kapelan projektu 
 Andrzej Królikowski – koordynator
Agata Królikowska 
Jacek Borowiecki

Wolontariat

Wszystko co dotyczy spraw działań w wolontariacie

Ewa Lubianiec – koordynator 
Agata Królikowska 
Laria Koturbasz 
Norbert Molski
Zuzanna Królikowska
Agata Kotlarczuk
Bartłomiej Mazurek
Małgorzata Łobodecka

Sport

Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji sportowych

Agata Królikowska – koordynator 
Zuzanna Królikowska

Budżet

Pozyskanie środków do finansowania projektu

Marcin Kluczyk – koordynator 
Laria Koturbasz 
Sławomir Chrzanowski 
Dariusz Żukowski

Logistyka

Kwestie techniczne związane z organizacją rejsu

Mariusz Piłka – koordynator 
Maciej Zarzycki 
Katarzyna Peszko 
Marcin Kluczyk

Media

Wizerunek projektu i kontakty z różnego rodzaju mediami

Sławomir Łobodecki – koordynator 
Kuba Łobodecki 
Agata Kotlarczuk 
Małgorzata Naskręt 
Tomasz Naskręt
©2017 Katolicka Szkoła pod Żaglami
Stowarzyszenie "Wypłyń na głębię" - KRS 0000496711