Kontakt

Katolicka Szkoła pod Żaglami

biuro@kspz.org.pl

Skontaktuj się z nami

KLAUZULA INFORMACYJNA

Formularz kontaktowy

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „ Wypłyń na głębię” 05-502 Bogatki ul. Królewska 164 A, e-mail: biuro@kspz.org.pl zwany dalej Administratorem. 
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Informowania o działalności statutowej Administratora;
  • Realizacji projektu „Katolickiej Szkoły pod Żaglami” organizowanego przez Administratora. 
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przetwarzanie będzie niezbędne realizacji i uczestnictwa w projekcie „Katolickiej Szkoły pod Żaglami” . 
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane członkom Stowarzyszenia oraz osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu. 
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu a następnie przez okres wymagany umowami zawartymi ze sponsorami finansującymi projekt jak w również w celach archiwalnych.
 6. Masz prawo do: 
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
©2017 Katolicka Szkoła pod Żaglami
Stowarzyszenie "Wypłyń na głębię" - KRS 0000496711